media22

 

 

 

 

Welkom op de website van Media22.

Media22 bedenkt en realiseert websites, games en beurspresentaties samen met haar klanten. Wij bedenken voor het project een interactieve strategie die precies bij de klant en het produkt past. Voor de realisatie worden de nieuwste technieken gebruikt.

Media22 verzorgt de:
*Interactieve strategie
*Interactieve concepten voor websites
*Interactieve games
*Interactieve TV
*Interactieve installaties
*Online statestieken
*Online advertising
*Content Management Systemen
*Database koppelingen

Meer informatie over de mogelijkheden van Media22 voor uw bedrijf ?
Bel 020 2222 0 22
Mailen kan ook:
onlineInteractieveStrategie@media22.nl

De doorbraak van nieuwe media, zoals internet, web sites, online games en interactieve installaties, hebben een ware media revolutie teweeggebracht, die slechts vergelijkbaar is met de uitvinding van de boekdrukkunst en de film. De vraag naar de impact van deze recente technologische innovaties op de (online) communicatie kan men nauwelijks nog omzeilen. Het gaat hierbij niet enkel om de externe invloed van de recente technologische ontwikkelingen op bestaande communicatievormen, zoals bijvoorbeeld het toenemend gebruik van digitale technieken in de fotografie of in de film. Het betreft tevens een interne ontwikkeling, waarin nieuwe media nieuwe vormen van communiceren aan neemt, die meestal worden aangeduid met de vage term ‘nieuwe media’. In elk geval is het terrein van de ‘nieuwe media’ het terrien van Media22 bij uitstek! Wezenlijk voor de nieuwe media is juist de interactieve simulatie, waarbij niet enkel passief wordt gekeken, maar een eigengereide actie wordt uitgeoefend op de aanwezige informatie of het visuele materiaal. Het lezen, cognitief verwerken, luisteren of kijken krijgt hierdoor performatief aspect: het heeft meer het karakter van een handeling. Van belang hierbij is dat het interactief-performatieve aspect wezenlijk deel uitmaakt van de materialiteit van de interactieve installatie. Maatwerk trainingen, ook wel in-company trainingen genaamd, onderscheiden zich van open trainingen door de inhoud. Deze trainingen zijn geheel op maat ontwikkeld voor de organisatie die deelneemt aan de training. Media22 verzorgt trainingen voor elk niveau. Uiteraard spelen de wensen van de opdrachtgever een belangrijke rol bij Media22. Ook brengt Media22 altijd de wensen van de deelnemers in kaart. Dit gebeurt door middel van een interview gevolgd en een analyse van de 'huidige' manier van werkten. We vragen dan onder andere om voorbeelden van gemaakte produkten te laten zien en te vertellen hoe deze gemaakt zijn. Op deze manier kunnen we de training goed afstemmen op de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemers. De training zelf is het moment waarop uw medewerkers centraal staan. Gedurende de training doorlopen we het vooraf opgestelde programma, maar de trainer houdt vanzelfsprekend ook rekening met vragen en wensen die uit de groep komen. Door de groepsgrootte beperkt te houden, is het gedurende de training mogelijk om elke deelnemer van (individuele) aandachtspunten te voorzien, zodat men na afloop van de training ook daadwerkelijk doelgericht aan de slag kan. Als de training is afgerond vindt de evaluatie plaats. Uiteraard wordt de training meteen na afloop met de deelnemers geëvalueerd. Daarnaast vindt er ook een evaluatiegesprek met de opdrachtgever plaats, waarin beide partijen hun bevindingen naar voren kunnen brengen. Tevens doen wij aanbevelingen over een eventueel vervolg van de opleiding. Immers, het rendement van een training kan enorm toenemen als trainingen structureel worden ingezet in uw organisatie. De pakketen waar Media22 trainingen in geeft zijn Adobe Photoshop, Illustrator, Flash en Actionscript. Media22 verzorgt trainingen voor: Grafisch Media Instituut Amsterdam Kenniscentrum GOC SPAR-international Clockwork.nl Avans Hogeschool In het dagelijks leven is interactieve communicatie overal om ons heen. Je komt het tegen in de huiskamer op de digitale televisie, in de supermarkt, op vakbeursen, bij informatiezuilen etc. Daarom zijn online reputation management en corporate internet branding strategies erg belang voor elk bedrijf dat op het internet aanwezig wil zijn. Media22 zorgt voor een sterke en positieve online brand voor haar klanten!